Categories
News

ข้อดีการให้ อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสมทางสายยาง !

ข้อดีการให้ อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสมทางสายยาง ! อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม ความจำเป็นของคนป่วย อาหารปั่นผสมเป็นอารหารที่ประกอบด้วยสารอาหารครบ 5 หมู่ ผ่านกรรมวิธีปั่นจนเป็นลักษณะของเหลวที่สามารถผ่านเข้าไปในสายยางเพื่อเข้าสู่ร่างกายของผู้ป่วยได้โดยไม่ติดขัด

Categories
News

อาหารผู้ป่วย กินอยู่อย่างไรในระหว่างรักษามะเร็งเต้านม

อาหารผู้ป่วย กินอยู่อย่างไรในระหว่างรักษามะเร็งเต้านม เมื่อทราบว่าเป็นมะเร็งเต้านม คนที่รัก ที่ห่วงเราจะมีคำแนะนำที่ถาโถมกันเข้ามาทั้งที่แนะนำให้กินให้ใช้ ให้อยู่ และแนะนำให้หลีกเลี่ยงต่าง ๆ

Categories
News

อาหารเพื่อสุขภาพ การกินลดความเสี่ยง โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก

อาหารเพื่อสุขภาพ การกินลดความเสี่ยง โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ในปัจจุบันนี้จะพบว่าอัตราการเกิดของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากสูงขึ้น มีงานวิจัยพบว่าพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ดีอาจจะนำไปสู่สาเหตุของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากได้ และมีรายงานการวิจัยว่าแม่ผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากก็สามารถที่จะลดความเสี่ยงการตายจากโรคนี้ ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

Categories
News

เคล็ดลับ อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยสุขภาพดีอายุยืน

เคล็ดลับ อาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยสุขภาพดีอายุยืน “การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ซึ่งทุกคนก็อยากให้เป็นเช่นนั้น อยากมีอายุที่ยืนโดยปราศจากโรคภัย ดังนั้นกุญแจที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ยาวิเศษ หรือ นวัตกรรมทางการแพทย์ใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับ การกินอาหาร ให้เหมาะสมกับระบบการทำงานของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเองแล้วทุกคนจะมีสุขภาพอายุยืนอย่างมีความสุขด้วย ”เคล็ดลับสุขภาพดีอายุยืน” (จากหนังสือสุขภาพดี อายุยืน คุณทำเองได้)