Categories
News

จัดฟันเด็ก เพื่อฟันแท้ที่มีสุขภาพดีในอนาคต

จัดฟันเด็ก เพื่อฟันแท้ที่มีสุขภาพดีในอนาคต  ฟันแท้ของเรา ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะฟันจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิต เป็นสิ่งที่เราต้องใช้งานในชีวิตประจำวัน นั่นก็คือ การรับประทานอาหาร ฟันมีหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหาร สำหรับฟันแท้นั้น เป็นฟันชุดที่สองมีทั้งหมด 32 ซี่ ประกอบด้วย ฟันบน 16 ซี่ ฟันล่าง 16 ซี่ ซึ่งฟันแต่ละซี่จะมีรูปร่างและหน้าที่แตกต่างกัน

Categories
News

เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการ จัดฟันเด็ก ได้หรือไม่

เด็กที่มีรูปหน้าสั้น แก้ไขด้วยการ จัดฟันเด็ก ได้หรือไม่ การจัดฟันในเด็ก เป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เพราะเด็กส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการดูดนิ้ว ซึ่งการดูดนิ้วเป็นพัฒนาการปกติของเด็กเล็ก เป็นพฤติกรรมที่เด็กใช้ในการปลอบตนเองหรือเป็นการกระตุ้นตัวเอง สามารถพบภาวะนี้ได้ตั้งแต่ในครรภ์ วัยทารกพบภาวะดังกล่าวได้ถึงร้อยละ 80 ของเด็กทั้งหมด และจะลดลงจนเหลือประมาณร้อยละ 30-45 ในเด็กวัยก่อนเรียน

Categories
News

จัดฟันบางนา: อันตรายมาก ! โรคร้ายรุนแรงในช่องปาก สำหรับผู้สูบบุหรี่

จัดฟันบางนา: อันตรายมาก ! โรคร้ายรุนแรงในช่องปาก สำหรับผู้สูบบุหรี่ หลายๆ ท่านก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่า การสูบบุหรี่ไม่มีประโยชน์อะไรแถมยังมีผลเสียโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมาก ที่สำคัญไม่ใช่เพียงสุขภาพร่างกายเท่านั้นที่ถูกทำร้าย สุขภาพช่องปากก็จะถูกทำลายไปด้วยเช่นกัน เพราะเป็นด่านหน้าในการรับสารพิษต่างๆจากควันบุหรี่

Categories
News

เผยข้อดี ของการจัดฟันในเด็ก

เผยข้อดี ของการจัดฟันในเด็ก การจัดฟัน ถือเป็นการรักษาทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมมาก คือการรักษาที่จะทำให้ผู้เข้ารับการจัดฟันมีฟันที่สวยงาม นอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพของผู้เข้ารับการจัดฟันให้มีความมั่นใจ มีรอยยิ้มที่สดใสอีกด้วย