Categories
News

influencer อินฟลูเอนเซอร์คุณภาพ? ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

influencer อินฟลูเอนเซอร์คุณภาพ? ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง การตลาดในปัจจุบัน แบรนด์ต่าง ๆ นั้นได้มีการใช้อินฟลูเอนเซอร์กันเป็นจำนวนมาก และพวกเขาก็ได้ทุ่มเงินให้แก่อินฟลูเอนเซอร์ที่คิดว่าเป็นกลุ่มคนที่มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับแบรนด์ สามารถทำให้แบรนด์เป็นที่รู้จักและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้ แล้ว “อินฟลูเอนเซอร์แบบไหน ถึงเรียกว่าคุณภาพ” Motive Influence จึงขอแนะนำคุณลักษณะที่ดีของอินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพไว้ดังนี้

1. อินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามจริง

เมื่อการตลาดอินฟลูเอนเซอร์ได้รับความนิยม ก็เริ่มมีการฉ้อโกงเกิดขึ้นในเหล่าอินฟลูเอนเซอร์บางส่วน ไม่ว่าจะเป็นการที่อินฟลูเอนเซอร์สร้างกลุ่มผู้ติดตามปลอมขึ้นมา ปั๊มผู้ติดตาม หรือปั๊มยอดไลก์ เป็นต้น ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วประมาณ 18-24% ของผู้ติดตามอินฟลูเอนเซอร์นั้นมักมีความน่าสงสัยว่าอาจเป็นผู้ใช้งานปลอม แต่ในปัจจุบันก็ได้มีระบบ AI และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ถูกพัฒนาและสามารถใช้ตรวจสอบการโกงยอดผู้ติดตามได้มากยิ่งขึ้น โดย Motive Influence ก็ใช้ระบบ AI ที่พัฒนาโดยทีม modeAI เช่นกัน ซึ่งเป็นระบบที่จะช่วยคัดกรองและตรวจสอบอินฟลูเอนเซอร์ที่มีการปั๊มยอดผู้ติดตามหรือยอดการเข้าถึงได้จริง

2. อินฟลูเอนเซอร์ที่มีความสม่ำเสมอในการมีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

อินฟลูเอนเซอร์ที่มีความสม่ำเสมอในการลงคอนเทนต์ต่าง ๆ จะช่วยให้กลุ่มเป้าหมายสามารถจดจำอินฟลูเอนเซอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และหากอินฟลูเอนเซอร์ได้มีส่วนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็น การแชต การกดไลก์ การตอบคอมเมนต์ เป็นต้น ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มเป้าหมาย และอาจนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดี การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ รวมไปถึงการสร้างความภักดี (Loyalty) ต่ออินฟลูเอนเซอร์และแบรนด์ได้

3. อินฟลูเอนเซอร์ไม่ขายของตลอดเวลา

การขายของอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นสิ่งที่ดูไม่น่าเชื่อถือ เนื่องจากอินฟลูเอนเซอร์จะดูเอนเอียงและขาดความสมดุลในการลงคอนเทนต์ หากมองจากมุมมองของบุคคลภายนอกหรือผู้ที่ติดตาม สิ่งที่ดีที่สุดที่ทำได้คืออินฟลูเอนเซอร์ควรปรับสมดุลในการลงคอนเทนต์ต่าง ๆ ให้ดีมากยิ่งขึ้น โดยมีทั้งโพสต์ชีวิตปกติทั่วไปและโพสต์ที่เป็นการโฆษณาขายของไม่เกิน 20%

4. อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้จักกลุ่มเป้าหมายของตนเอง

อินฟลูเอนเซอร์ต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายของตนเองเป็นใคร มีลักษณะอย่างไร ชอบคอนเทนต์แบบไหน เพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสร้างคอนเทนต์ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

5. อินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวดี ๆ

อินฟลูเอนเซอร์ที่มีคุณภาพจะรู้ว่าพวกเขาจะต้องทำอะไรให้ผู้ชมสนใจ พวกเขาจะรู้วิธีสร้างความบันเทิง การมีส่วนร่วม วิธีโน้มน้าวใจ และรู้วิธีในการบอกเล่าเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมและดึงดูดใจสู่กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้อินฟลูเอนเซอร์สามารถบอกเล่าเรื่องราวของแบรนด์ได้เป็นอย่างดี และมีความน่าสนใจได้นั่นเอง