Categories
Health News

กลไกของความเป็นพลาสติกของระบบประสาท

กลไกของความเป็นพลาสติกของระบบประสาทที่เกิดจากฟลูออกซิทีนต้านอาการซึมเศร้า การรักษาด้วยยาต้านอาการซึมเศร้าเรื้อรังช่วยเพิ่มความเป็นพลาสติกของระบบประสาทผ่านการจับโดยตรงกับตัวรับนิวโรโทรฟิค แต่ยังไม่ทราบกลไกของวงจรประสาทที่เกี่ยวข้อง กระบวนทัศน์การปรับสภาพความกลัวแบบคลาสสิก ฟลูออกซิทีนช่วยอำนวยความสะดวกในการลบการตอบสนอง

รวมทั้งลดการเปิดใช้งานการตอบสนองเหล่านี้ใหม่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ นอกจากนี้ หนูยังแสดงการเรียนรู้รูปแบบเชิงพื้นที่ได้เร็วขึ้นในการทดสอบแบบคู่เมื่อรับการรักษาด้วยฟลูออกซีทีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่องานถูกย้อนกลับ ผลกระทบลดลงหรือไม่มีในหนูที่มีการแสดงออกของตัวรับ TrkB ต่ำกว่าในเซลล์ประสาท PV+ ซึ่งเป็นชั้นที่สำคัญของเซลล์ประสาทยับยั้ง GABAergic มีหน้าที่ควบคุมกิจกรรมของเซลล์ประสาทกระตุ้นและมีบทบาทสำคัญในการทำงานต่างๆ